ANTALYA • AKCIJA JUNI 2021

LETOVI: 17.06. / 22.06. / 23.06. / 24.06. / 26.06.

SPECIJALNA PONUDA ZA REZERVACIJE NAPRAVLJENE DO 15.06.2021

PERRE LA MER HOTEL RESORT & SPA *****, ULTRA ALL INCLUSIVE

KEMER

  let 17.06. let 22.06. let 23.06. let 24.06. let 26.06.
Cijena po osobi / aranžman 8 dana / 7 noćenja 755 KM 823 KM 823 KM 823 KM 988 KM
Prvo dijete do 12 i drugo do 3 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

STD ROOM

 

 

THRONE SEAGATE BELEK *****, ALL INCLUSIVE

BELEK

  let 17.06. let 22.06. let 23.06. let 24.06. let 26.06.
Cijena po osobi / aranžman 8 dana / 7 noćenja 782 KM 782KM 782 KM 782 KM 886 KM
Prvo dijete do 12 i drugo do 3 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

STD ROOM

 

WASHINGTON RESORT HOTEL *****, ULTRA ALL INCLUSIVE

SIDE

  let 17.06. let 22.06. let 23.06. let 24.06. let 26.06.
Cijena po osobi / aranžman 8 dana / 7 noćenja 801 KM 893 KM 923 KM 954 KM 1.015 KM

Dijete do 12 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

STD ROOM

 

GRAND RING HOTEL *****, ALL INCLUSIVE

KEMER

  let 17.06. let 22.06. let 23.06. let 24.06. let 26.06.
Cijena po osobi / aranžman 8 dana / 7 noćenja 843 KM 878 KM 878 KM 878 KM 878 KM
Dvoje djece do 12 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih. STD ROOM

 

SIAM ELEGANCE HOTELS & SPA *****, ULTRA ALL INCLUSIVE

BELEK

  let 17.06. let 22.06. let 23.06. let 24.06. let 26.06.
Cijena po osobi / aranžman 8 dana / 7 noćenja 1.008 KM 1.108 KM 1.108 KM 1.108 KM 1.108 KM
Dvoje djece do 13 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih. * za letove 17.06. i 22.06. Prvo dijete do 12 i drugo do 3 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih. * za letove od 23.06

STD ROOM

 

CLUB HOTEL FELICIA VILLAGE *****, ULTRA ALL INCLUSIVE

SIDE

  let 17.06. let 22.06. let 23.06. let 24.06. let 26.06.
Cijena po osobi / aranžman 8 dana / 7 noćenja 1.015 KM 1.015 KM 1.015 KM 1.015 KM 1.097 KM
Dvoje djece do 13 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

STD ROOM

 

* Napomena: Izrada cjenovnika na dan 09.06.2021, prema trenutačnim cijenama iz on-line sistema. Cijene su važeće do datuma naznačenih u ponudi ili do obustave ranog bookinga ili specijalne ponude od strane hotela.
* Cijene su izražene u konvertibilnim markama
* Aerodromska taksa nije uključena u cijene i iznosi 160 KM po osobi
* Cijena avio karte za djecu koja ne plaćaju smještaj iznosi 400 KM
* U navedene cijene su već uključeni popusti.
* Specijalna ponuda važi samo za letove 17.06; 22.06; 23.06; 24.06; 26.06., te samo za rezervacije napravljene do 15.06.2021.

* U cijene je uključeno i putničko-zdravstveno osiguranje (*Doplata za osobe od 60 do 70 godina i infante 10 KM).

 

Za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana ulaska u zemlju.
Molimo provjerite je li 
validnost pasoša/putovnice u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete.

Za ulazak u zemlje Schengena pasoši moraju biti važeći najmanje 90 dana od dana povratka iz zemlje koja se putuje. Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika.

Molimo provjerite prije putovanja uslove ulaska / prelaska granica na željene destinacije usljed pandemije COVID-19!

 

Svaka ponuda je važeća u trenutku slanja, finalne cijene i slobodni kapaciteti zavise od trenutka potvrde.

Molimo provjerite detalje na izdatim dokumentima.

Korekcije na avio kartama i vaučerima su moguće samo na dan izdavanja – 17.00h.

Nakon toga iste neće biti moguće, skladno pravilima avio prevoznika i ostalih dobavljača, te su podložne eventualnim penalima.

Travel Centar d.o.o. Sarajevo

Strossmayerova 1/1

71000 Sarajevo

Tel: 033214633

Mail: info@travelcentar.ba